Thứ Ba, 1 tháng 11, 2011

Danh sách các mặt cười Yahoo

Mặt cười (emoticon) được chèn thêm vào nội dung chat giúp tăng biểu cảm hơn trong cuộc trò chuyện với bạn chát.Rất thú vị khi bạn sử dụng thành thạo những mặt cười này, tuy nhiên trước khi thành thạo, bạn cần có một danh sách mặt cười để tra cứu.
Chi tiết bài viết Danh sách các mặt cười Yahoo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét