Thứ Tư, 2 tháng 11, 2011

Nén và giải nén tệp tin (p1)

Trong việc lưu trữ và trao đổi tài nguyên, có rất nhiều vấn đề nảy sinh làm khó khăn cho người dùng về vấn đề kích thước, về số lượng file, … và để giải quyết những vấn đề đó, người ta cho ra đời kỹ thuật “nén tệp tin”.

Nén tệp tin là gì?

Là kỹ thuật tính toán dữ liệu từ tệp tin gốc để tạo ra tệp tin nén, và tệp tin nén có kích thước nhỏ hơn ban đầu. Nhỏ hơn bao nhiêu phụ thuộc vào kỹ thuật nén và nội dung của tệp tin gốc. Nhưng mức độ nhỏ hơn là bao nhiêu thì tệp tin nén luôn luôn có thể trở về tệp tin gốc bằng “kỹ thuật giải nén” tương ứng với “kỹ thuật nén” đã tạo ra nó.
...
Chi tiết bài viết: Nén và giải nén tệp tin (p1)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét